Privacy beleid IGM B.V.

Gebruik van persoonsgegevens

Dit is het Privacy Statement van IGM B.V., gevestigd aan De Ooyen 7 a te (4191 PB) Geldermalsen. Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, verwerkt IGM persoonsgegevens. IGM is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft IGM een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Algemeen

 1. Via IGM worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. IGM acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 2. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
  a. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  b. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  c. u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  d. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  e. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 3. IGM is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
  Onze verwerking is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
 4. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

 1. Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 2. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  a. NAW gegevens
  b. Telefoonnummer
  c. Factuuradres
  d. E-mailadres
  e. Betalingsgegevens
  f. Geslacht
  g. Gebruikersnaam/nickname
  h. Foto/profielfoto
  i. Geboortedatum
  j. IP-adres

Registreren

 1. Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
 2. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Marketing

 • IGM maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google (Adsense) op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt:
 • Om relevante advertenties en vacatures te tonen op IGM of op andere websites, eventueel voor remarketingdoeleinden;
 • Om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie krijgt te zien (DoubleClick);
 • Om te leren of gebruikers die een advertentie of vacature bij IGM hebben gezien, later ook de website van de adverteerder hebben bezocht;
 • Door onze partners om te controleren of wij bepaalde advertenties of vacatures hebben getoond en om de resultaten hiervan te kunnen bijhouden en te beoordelen.
  Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, diensten en vacatures: per post, per e-mail of via social media.

Contactformulier en nieuwsbrief

 1. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
 2. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens kan de informatie en gegevens worden opgeslagen voor raadpleging op een later moment.

Publicatie

 1. Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:
  a. uw NAW gegevens
  b. uw telefoonnummer
  c. uw e-mailadres
  d. uw geslacht
  e. uw geboortedatum
  f. uw (profiel-) foto
  g. door u zelf opgegeven informatie
 2. U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Zoekmachines

Alle informatie en gegevens die op onze website wordt gepubliceerd wordt mogelijk ook geïndexeerd en opgeslagen door zoekmachines.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
a. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
b. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
c. Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Cookies en soortgelijke technologieën

 1. Wanneer u gebruik maakt van onze website, dan worden er mogelijk sessies of cookies op uw apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestanden) die een website op het apparaat achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op het apparaat op te slaan. Er zijn twee soorten cookies:
  a. Sessies
  Sessies zijn tijdelijke bestanden die weer van het apparaat worden verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.
  b. Permanente cookies
  Permanente cookies zijn bestanden die permanent op uw apparaat blijven staan, ook na het afsluiten van de webbrowser.
 2. Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee onze diensten te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessies. Daarnaast maken wij gebruik van permanente cookies om informatie te verzamelen over bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van informatie rond onze diensten en gerichte marketingactiviteiten rond onze producten en producten van zorgvuldig geselecteerde derden. Ook wanneer u inlogt op onze website kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.
 3. Uiteraard staat het u vrij om cookies te weigeren. Daarvoor kunt u uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Wanneer u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.
 4. Wij maken mogelijk gebruik van tracking pixels. Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) of een advertentie wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een advertentie getoond of e-mail gelezen wordt. Daarnaast is het mogelijk om door middel van een tracking pixel gegevens op te slaan omtrent de gebruiker.
 5. Technische gegevens waaronder IP-adres, referrer, type browser en apparaat worden door ons altijd en van iedere gebruiker opgeslagen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Uw cookies en/of voorkeuren bijwerken